" เรารับประกันโครงสร้าง การทรุดตัวตลอดอายุการใช้งาน 15 ปี ประกันการรั่วซึมของแผ่นหลังคา เนื่องจากการมุงเป็นเวลา 5 ปี การกำจัดปลวกและแมลง 3 ปี "