แบบบ้านมาตรฐาน

โดยสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ ได้ทำการวิเคราะห์และทำการออกแบบ เพื่อตอบรับต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและการใช้งานของพื้นที่ภายในบ้านอย่างคุ้มค่าในทุกตารางนิ้ว

มีความสนใจสามารถติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทางบริษัท