แบบบ้านมาตรฐาน

โดยสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ ได้ทำการวิเคราะห์และทำการออกแบบ เพื่อตอบรับต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและการใช้งานของพื้นที่ภายในบ้านอย่างคุ้มค่าในทุกตารางนิ้ว

มีความสนใจสามารถติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทางบริษัท

แบบบ้าน: P201

แบบบ้าน: P202

แบบบ้าน: P203

แบบบ้าน: P204

แบบบ้าน: P301

แบบบ้าน: P302

แบบบ้าน: P303

แบบบ้าน: P304

แบบบ้าน: P305

แบบบ้าน: P306

แบบบ้าน: P307

แบบบ้าน: P308

แบบบ้าน: P309